Dva bílé pruhy a uprostřed jeden barevný. Každý těchto značek viděl stovky, možná tisíce. V Česku se můžeme pochlubit jednou z nejhustších sítí turistického značení 👍 Pojďte se s námi podívat na to, co jednotlivé barvy znamenají, abyste se začátkem turistické sezóny v přírodě lépe orientovali 😉

Pěší značené trasy

Klub českých turistů (KČT) používá ke značení pěších 🚶‍♀️🚶‍♂️ tras tzv. pásové značky, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás určující barvu značené trasy je červený 🟥, modrý 🟦, zelený 🟩 nebo žlutý 🟨. Oba krajní pásy jsou bílé ⬜⬜ a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10×10 cm.

Barvy do jisté míry naznačují druhy cest, i když je pravda, že význam je spíše historický. KČT začal značit s červenou výraznou barvou a poté přibývaly další. Aby ale nemusely s novými trasami a kříženími přibývat ještě další barvy, významy barev musí ustupovat nárokům na přehlednost. Stejně barevné trasy by se především neměly křížit. Zvažuje se ale i historie trasy, která je danou barvou označena.

Červená

Červená barva je výrazná a většinou upozorňuje na nějaké nebezpečí 🛑. Typické je to u dopravních značek. Ty turistické červenou barvou upozorňují jak na délku trasy (kterou si ovšem každý může přizpůsobit vlastním potřebám), tak na náročnost, tedy terén a převýšení ⛰️.

Červeně jsou značeny dálkové nebo hřebenové trasy, přičemž ty dálkové mohou být o délce až několika desítek a dokonce až stovek kilometrů.

Modrá

Modře značené jsou obvykle významnější 💙 regionální trasy. Často vedou mezi městy 🏙️, vesnicemi 🏡, k železničním stanicím 🚂 atp.

Zelená

Místní trasy označuje zelená barva 🟢. Pokud tedy chcete lépe poznat konkrétní oblast 🌳🌲, vyplatí se jí držet.

Tyto trasy většinou nebývají ani příliš dlouhé, ani příliš náročné. Ovšem pokud vedou horami, je potřeba být obezřetný.

Žlutá

Žlutě značené jsou krátké trasy 🟨, spojovací cesty nebo zkratky. I ty jsou většinou vedeny terénem 🌳🌲 tak, aby se pokud možno vyhýbaly frekventovaným silnicím a nabídly turistovi zajímavé objekty či výhledy.

I když jsme výše psali, že červené trasy jsou nejnáročnější, vždycky je dobré se podívat do mapy na sled vrstevnic, abyste náročností trasy nebyli zaskočeni. Šikovným nástrojem jsou také digitální turistické mapy – například Mapy.cz, kde v plánovači trasy najdete informace i o výškovém profilu trasy 🙂

Příště se podíváme na systém turistického 🚶‍♂️🚶‍♀️ a cykloturistického 🚴‍♂️ značení v České republice a na jeho historii 😉

Zdroj: Klub českých turistů