Ve 35. díle našeho pravidelného pořadu jsem zavítali na Českokrumlovsko do sídla cisterciáckého opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě 😊. Vyšebrodský klášter ⛪ je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku a jedna z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čechách 👍. Neváhejte tuto významnou památku navštívit – stojí to za to 😉

Videoreportáž

Tip: dejte si náš YouTube kanál do odběru, ať vám žádné další video neunikne!

Vyšebrodský klášter – areál

Vyšebrodský klášter je významným centrem českého tradičního katolicismu. Dominantou klášterního areálu je kostel Nanebevzetí Panny Marie ⛪ ze14. století se čtyřmi kaplemi, jedním hlavním oltářem a osmi vedlejšími. Vedle kostela se v areálu kláštera nachází i kaple sv. Anny a tzv. Zimní kaple. Také neváhejte navštívit Poštovní muzeum Vyšší Brod ✉️.

V průběhu sezóny (duben–září) je klášter přístupný veřejnosti, návštěvníky provádějí průvodci. Mimo sezónu je třeba návštěvu domluvit předem. V klášteře je od konce 13. století až dodnes uchováván tzv. Závišův kříž, který cisterciákům daroval Záviš z Falkenštejna. Jedná se o relikviář s kusem dřeva z Kristova kříže, považovaný za jednu z nejvzácnějších středověkých zlatnických památek na českém území.

Veřejnosti jsou při prohlídkách vedle klášterního kostela přístupny následující cenné prostory: postranní a obrazová galerie, knihovní chodba a dva knižní sály: filosofický a teologický. Přestože se podařilo v restitucích dohledat a získat zpět jen část movitého majetku, vyskytují se zde některé pozoruhodné sbírky – sbírka obrazů českých malířů v obrazárně, sbírka bohoslužebných předmětů ze 17. a 18. století, rozsáhlá sbírka biblí ve 40 jazycích, rozsáhlá sbírka odborné teologické a filosofické literatury. Celkově obsahují knihovny přes 70 tisíc svazků včetně 200 rukopisů na pergamenu.

Vyšší Brod

Vyšší Brod je poměrně malé městečko (2 617 obyvatel) ležící na řece Vltavě 🌊 na nejvýchodnější výspě Šumavy 🌲🌲🌲 (okolní oblast se nazývá Vyšebrodsko). Je (dle položení jádra obce) nejjižnějším městem České republiky a (dle celého území obce) i nejjižnější obcí ČR – nejjižněji položený bod se nachází v katastru místní části Dolní Drkolná.

Město je turisticky velmi atraktivní: nachází se v něm zmiňovaný cisterciácký vyšebrodský klášter a začíná zde díky Lipnu prakticky neustále splavný úsek toku Vltavy, který je nejnavštěvovanější vodáckou 🚣‍♂️ trasou v České republice. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. K dalším významným pamětihodnostem patří farní kostel sv. Bartoloměje ⛪ a poutní místo Maria Rast am Stein.

Z přírodních zajímavostí je zde Přírodní park Vyšebrodsko (v podstatě celé území pravého břehu Vltavy) a národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč. Od kláštera do údolí Menší Vltavice vede naučná trasa Opatská stezka k Vodopádům sv. Wolfganga. V obci Vyšší Brod začíná tzv. šumavská cyklostezka 🚵‍♂️, která vede po levém břehu Vltavy přes Čertovu stěnu a Loučovice k hrázi Lipenské přehrady. Odtud dále po levém břehu Lipna až do Nové Pece a do hloubi národního parku Šumava.

Ohodnoťte tento výlet:

Klikněte na hvězdičku pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hlasů: 6

Zatím žádné hlasy! Ohodnoťte tento výlet jako první.